Tillbaka till vårt utbud

Digitalt

Digital tandvård är ett ganska vitt begrepp och många påstår sig kunna det. För oss på Westdent är det viktigt att visa vad det egentligen betyder.

 

Vad betyder det för dig att vi faktiskt får in 95% digitalt?

Det betyder att vi inte tar emot digitala avtryck undantagsvis, utan att vi är erfarna med det i vårt dagliga arbete. Detta är något vi faktiskt gör var dag och har gjort så länge. Vi har arbetat digitalt hos oss i över 20 år så den digitala tekniken är inte ny för oss.

 

Många säger att de kan det. Men hur skiljer vi oss från andra labb som säger sig vara digitala?

När vi som labb får in flera tusen digitala fall varje år skaffar man sig en erfarenhet som man inte får när man tar emot ett då och då. Dessutom hamnar man då ofta i fällan att vissa fall löses enklast som vanligt. Så tänker vi aldrig. Vårt motto är att ta den digitala tekniken så långt det går och vi arbetar systematiskt för att hela tiden lära nytt.

 

Vad är fördelen?

Det är en lång lista som inte börjar med att det går fortare att ta ett digitalt avtryck än ett traditionellt. Vinsten är vad man kan göra med att jobba smartare, enklare och felfriare. Kortare tid i tidboken för utlämning då ersättningarna kräver minimal inslipning. Smartare då vi kan planera behandlingar på ett mer förutsättningsfult och korrekt sätt. Då vi kan komma in tidigare i behandlingsskedet och bidra till ett bättre slutresultat.

 

Vad kan vi erbjuda digitalt?

Kron/broterapi
Implantat
Bettskenor
Partialproteser (med eller utan skelett)
Smiledesign
Konsultation
Implantatplanering med kirurgiguide

Kommer snart:
Hel- och delproteser