Tillbaka till vårt utbud

Guidad kirurg

på rätt sätt

De flesta tandläkare arbetar med implantat regelbundet på något sätt. Antingen remitteras kirurgin till en specialist eller installeras fixturerna själv av tandläkaren. Om tandläkaren väljer att göra det själv fås några fördelar på köpet bortsett från kostnaden att anlita en extern kirurg. De övriga fördelarna bygger på guidad kirurgi.

En remiss för en CBCT röntgen samt avtryck (digitalt eller analogt) är en grundförutsättning för att skapa en guideskena. Utan en sådan styrs fixturplaceringen bara av att man vill vara säker på var det finns bäst ben genom att öppna och titta. Genom att beställa en kirurgiguide fås ett förslag på hur skruven bör sitta med hänsyn till benkvalitet samt protetik. Guiden vägleder installationen med mycket stor precision. Då slipper både tandläkaren och patienten skalpellen eftersom endast ett hål punschas genom gingivan där skruven ska placeras.

 

Protetiken i fokus

Det finns inget värre som tandtekniker än fixturplaceringar som gör vårt arbete svårt och innebär kompromisser. Varför inte vända resonemanget upp och ned? Vi vill utgå från vad vi vill åstadkomma, och skapa bästa möjliga förutsättningar för det från början.
Får vi som tekniker hos Westdent den möjligheten kan vi göra det riktigt från ax till limpa.

1. Vi börjar med att designa hur protetiken ska se ut när behandlingen är klar.
2. Vi använder våra verktyg för att planera fixturplacering utifrån benkvalitet och protetiken.
3. Du som tandläkare godkänner eller ger förslag på justeringar.
4. Vi tillverkar en kirurgiguide och skriver ut ett kirurgiprotokoll.
5. Implantatet installeras med hjälp av kirurgiguiden.
6. Slutavtryck efter inläkning
7. Vi använder vår ursprungliga design som underlag för färdigställande.