Tillbaka till senaste nytt
Är vi körda nu?

Vi vet att Corona/Covid-19 pandemin påverkar oss alla redan nu trots att det bara är toppen av ett isberg vi ser. Hur ska vi förhålla oss till det och vad kan vi faktiskt göra?

 

Tänk efter

De flesta är rätt medvetna om vad som händer nu och det kablas ut katastrofscenarier från hela världen. Hittills har vi varit relativt lindrigt drabbade men den här situationen kommer mycket snart att förändras och då kommer en viktig fråga upp: Hur ska vi förhålla oss till detta allvarligare läge?
Vi måste inse att det ligger utanför varje persons kontroll. Oavsett roll inom tandvården, så finns en sak vi kan kontrollera och det är vårt förhållningsätt till detta elände.
Som jag ser det har vi två val – antingen väljer man att få lite panik och oroar sig för hur saker och ting kommer att utveckla sig, eller så gör man inte det. Det gynnar egentligen ingen att man oroar sig för mycket. Det som händer, det händer.
Ska vi då ge upp?
Nej! Verkligen inte. Nu är det dags att vara kreativa för vår allas skull och hitta lösningar man normalt sett inte tänker på. Ett exempel är att en lucka i tidboken hos en tandläkare med vikande patientunderlag kan, med kort varsel, fyllas med framställning av en krona. Ett annat alternativ är att erbjuda kostnadseffektiva långtidstemporärer till patienter som på grund av hälsorisk inte kan avsluta sin behandling den närmaste tiden.
Jag har ägnat ganska mycket tid åt att prata med våra tandläkarkunder för att förstå deras situation. Alla har olika förutsättningar, men det finns vissa likheter.

 

Framtiden

Vi måste ha med oss att behovet hos de patienter som inte kan få vård nu inte försvinner. I vissa fall kan man tänka att det snarare förvärras ju längre tiden går. Vi kommer att stå inför ett uppdämt behov senare i år och måste vara redo att möta det.
Använd möjligheten att kortidspermittera för att kunna komma tillbaka med full styrka när läget har normaliserats igen. Säg inte upp tekniker permanent. Undvik att skjuta på skatter och avgifter då de aldrig försvinner. Som Pippi Långstrump sa: Då kan det gå åt pipsvängen.

 

Sammanfattning:

• Håll huvudet kallt och inse att detta är ett problem utanför vår kontroll.
• Sprid lugn och fakta.
• Gör inget förhastat. Ta reda på hur man kan få hjälp.
• Prata! Lös det gemensamt med kunder och patienter. Vi sitter alla i samma båt.

 

/Mats Lindblom
mats@westdent.se