Miljöpolicy


Vi bygger förtroende genom en öppen dialog om vårt miljöarbete både med kund/ medarbetare och övriga intressenter.

Med återkommande diskussioner med personalen om nya material och dess miljöpåverkan internt och externt, ger vi oss själva kontinuerlig miljöutbildning i företaget.

Genom återvinning av våra restprodukter och källsortering värnar vi om vår yttre miljö. I alla val vi gör skall miljöaspekten vara en tongivande faktor. Vi beaktar miljöhanteringen hos våra samarbetspartners.

Vi följer alla EU:s och Läkemedelsverkets direktiv, och i allt vi gör verkar vi för att vara så lite miljöbelastande som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.