Kvalitetspolicy

Med hantering av modern teknik utifrån våra spetsdelar implantat och helkeramik, är vi genom hantverkskunskap ett föredöme på de marknader där vi finns och säkerställer ständiga förbättringar utifrån den tekniska utvecklingen.

Kreativitet, kunskapstörst och personligt ansvar för vår framtida kompetensförsörjning hos varje medarbetare, är grunden för företagets totala kvalitet och säkerställer vår möjlighet till framtida nya marknader utifrån tandtekniska marknadens krav.

De tjänster vi erbjuder är kundanpassade och uppfyller alla våra intressenters förväntningar med trygghetsskapande relationer som långsiktigt mål.

Genom långsiktigt arbete med kompetensförsörjning samt återkommande dialog med våra kunder och förfining av nya tandtekniska metoder, får vi erfarenheter och kunskaper som krävs för att säkerställa vår höga servicenivå på alla nivåer.