OM oss


DEN TRYGGA PATIENTEN

För ett tryggt resultat värnar vi om ett gott samarbete mellan dig som tandläkare och våra tekniker. Som tandläkare vet du alltid vem som gjort ditt arbete på laboratoriet. Normalt har du också kontakt med samma tekniker. Detta skapar tillförlitlighet och förenklar när du har individuella önskemål.

Vi på Westdent ligger i tätposition när det gäller att implementera de nya material och metoder som vi bedömer vara av värde för din behandling. En av våra målsättningar är att alltid sträva efter så biologiskt och miljömässigt fördelaktiga material och metoder vi kan hitta.

Den höga kvaliteten hos våra konstruktioner säkerställer vi genom att använda material och metoder som medger hög och repeterbar precision. I detta ingår CAD/CAM som ett effektivt verktyg i vårt kvalitetssäkringsarbete.

 

 AFFÄRSIDÉ

”Westdent AB kombinerar kapaciteten och resurserna hos ett större laboratorium med den personliga kontakten hos ett mindre med glad patient som ledord. Våra spetsdelar implantat och helkeramik med unikt material och spetsteknik ger trygghet för våra kunder.”

 

Vår historia

50 ÅRS ERFARENHET


1964 Halmstads Dentaltekniska grundas av Ralph Lindblom och Curt Johansson.
1980 Företaget går samman med ett annat lokalt laboratorium och flyttar samtidigt till en egen fastighet. Roland Karlsson blir ny delägare.
1990 Företaget börjar i stor skala arbeta med titan som skelettmaterial i kron- och broprotetik. Detta tack vare dess gynnsamma fysikaliska och biologiska egenskaper.
1997 En ny generation tar vid när Mats och Jonas Lindblom, söner till Ralph, successivt övertar ansvaret för laboratoriet.
2004 Avancerad protetik inom områdena implantat, metallkeramik och helkeramik utgör basen i verksamheten. Investering i CAD/CAM för inhousefräsning av helkeramiska konstruktioner.
2011 Laboratoriet certifierar sig enligt FR2000.
2015 Investering av nytt CAD/CAM system för att möta framtida efterfrågan inom digital tandvård.
2017 Företaget byter namn till Westdent AB för att markera anpassning till en förändrad marknad.
2022 Med en nästan helt digital verksamhet tar företaget steget fullt ut och investerar i den digitala tekniken.