Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet kännetecknas av högsta möjliga kvalitetstänkande utifrån den moderna tandteknikens ergonomi i vår produktion och är en viktig strategisk fråga för Westdent.


Kvaliteten på personalens arbetsmiljö ligger på en hög nivå, så att människan, vår viktigaste resurs, trivs och fungerar väl i sitt arbete och genom detta skapar vi en utvecklande och stimulerande arbetsplats för våra medarbetare utifrån mångfald och jämställdhet.


Arbetsmiljön är säker samt utvecklande med respekt för medarbetare och ledning, samtidigt som den är möjlig att påverka för den enskilde på alla nivåer i företaget genom att integrera social miljö och säkerhet i allt vi gör.


Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhetsplanering. Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor finns tillgängliga på varje nivå i vårt företag och följer direktiven i SAM
( Systematiskt Arbetsmiljöarbete ).


Vi verkar för en bulleranpassad renad intern och extern miljö på arbetsplatsen