Segel

 

 

 

 

 

 

 


AFFÄRSIDÉ

”Westdent AB kombinerar kapaciteten och
resurserna hos ett större laboratorium med
den personliga kontakten hos ett mindre
med glad patient som ledord. Våra
spetsdelar implantat och helkeramik med
unikt material och spetsteknik ger
trygghet för våra kunder.”

 

DEN TRYGGA PATIENTEN

För ett tryggt resultat värnar vi om ett gott samarbete mellan dig som tandläkare och våra tekniker. Som tandläkare vet du alltid vem som gjort ditt arbete på laboratoriet. Normalt har du också kontakt med samma tekniker. Detta skapar tillförlitlighet och förenklar när du har individuella önskemål.

Vi på Westdent ligger i tätposition när det gäller att implementera de nya material och metoder som vi bedömer vara av värde för din behandling. En av våra målsättningar är att alltid sträva efter så biologiskt och miljömässigt fördelaktiga material och metoder vi kan hitta.

Den höga kvaliteten hos våra konstruktioner säkerställer vi genom att använda material och metoder som medger hög och repeterbar precision. I detta ingår CAD/CAM som ett effektivt verktyg i vårt kvalitetssäkringsarbete.