Nytt år och nya tider

2018 har verkligen rivstartat. Det är mycket roligt att ni uppskattar våra arbeten. Vi märker en tydlig tendens att fler använder sig av digitala avtryck, vilket vi uppskattar mycket. Först och främst på grund av att resultaten blir så bra. Genom att eliminera många felkällor kan man känna sig trygg med vad man får. Sedan slipper vi (i alla fall i en riktning) förlita oss på postnord.

Vi har lärt oss om digitala avtryck från många olika system. Westdent har arbetat med detta i flera år. Är ni nyfikna på det tycker vi att ni ska kontakta oss. Har ni stor produktion hjälper vi till med finansieringen eftersom det gynnar alla.