FR0740 Westdent AB sv pdf

FR2000

Vi är certifierade enligt FR2000 (cert.nr. FR0740). FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Som kund hos oss betyder det att du vet att vi har kontroll över vad vi håller på med. Dessutom arbetar vi på ett systematiskt sätt med att förbättra oss. De grundläggande värderingarna i FR2000 genomsyrar hela företaget:

 • nöjd kund
 • affärsmässighet
 • kompetenta och motiverade medarbetare

Systemet

FR2000 täcker in fyra huvudområden och bygger på följande standarder/regelverk:

 • Kvalitet: ISO 9001:2000
 • Miljö: ISO 14001:2004
 • Kompetens: SS 624070
 • Hälsa & Säkerhet: AFS 2001:1, SRVFS 2004:3

Dessutom säkrar det att vi uppfyller de medicinsktekniska kraven vi har att rätta oss efter:

 • Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
 • Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
 • Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11)
 • Tandvårdslag SFS 1985:125
 • Förordning om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193

En organisation som uppfyller kraven i FR2000 får ett certifikat på detta. Rådet för FR2000 godkänner och utfärdar certifikatet efter granskning av en revisor som godkänts av Rådet. För att upprätthålla certifikatet fodras årliga revisioner.

För ytterligare information FR2000